Śląskie Memory

"Śląskie Memory" to gra pamięciowa dla dzieci i dorosłych propagująca śląskie słownictwo. Projekt wykonany dla Gryfnie.

Back to Top